DGT Internet Marketing
Image default
Business

Verschuiving in soorten onderzoeksmethoden

Er zijn diverse manieren waarop je onderzoek kunt laten doen. Hoewel alle soorten van onderzoek nog steeds voorkomen zie je steeds vaker, dat onderzoeken meer op een andere manier worden uitgevoerd. Alles is afhankelijk van het doel van het onderzoek en demogelijkheden om te onderzoeken, binnen de financiële en wettelijk kaders.

Etnographic Research

Etnographic Research is het onderzoek naar etnologie en culturele antropologie waarbij etniciteit mee inbeeld wordt gebracht. Sommige wetenschappers verstaan onder etniciteit het ras. Dit is nogal een beladen onderwerp. Andere wetenschappers daarentegen hebben het bij etniciteit over bijvoorbeeld de sociaal-culturele identiteit met kenmerken zoals onder andere nationaliteit, verwantschap, religie, taal, geschiedenis, uiterlijke kenmerken van een groep mensen.

Simpel gezegd onderzoek je met Etnographic Research een leefomgeving van respondenten, waarbij je tegelijkertijd deel uitmaakt van die leefomgeving. Met name culturen van een groep worden vaak zo onderzocht. Dit is al een vrij oude methode van onderzoek. Toch wordt het nog steeds veel gebruikt. Wel zie je duidelijk een verschuiving.

UX Research

UX Research staat voor User experience onderzoek. Dit soort onderzoek, zie je in dit digitale tijdperk steeds vaker. UX Research helpt je om bijvoorbeeld een website te optimaliseren. Denk hierbij aan een gebruiker die bepaalde opdrachten krijgt om uit te voeren op een testwebsite. Op deze manier verkrijgt men informatie over de gebruiksvriendelijkheid, vormgeving, vindbaarheid en navigatie. Dit zijn de zogenaamde User Experience elementen.

De verschillen

Opvallende verschillen zijn dat de in de eerste methode de persoon in de werkelijke omgeving is. Dit levert enerzijds zeer specifieke informatie op, maar het zorgt mogelijk ook voor een ‘vervuiling’. Immers is er altijd een interactie met de onderzoeker. Dit zorgt voor een andere situatie dan als de onderzoeker er niet zou zijn. Bij User experience onderzoek, breng je de testpersoon in een gecontroleerde omgeving. Vaak zijn de testen op een kantoor en niet met bijvoorbeeld de laptop van de gebruiker zelf. Dit kan ook tot andere uitkomsten leiden. Het is wel zo dat hier de tester toch wat meer afstand kan nemen tot de testpersoon, aangezien het vaak om een korter moment gaat. Dan is het makkelijker om bewust objectief te blijven.

De beste methode? Dat hangt af van wat je wil onderzoeken. UX Research is gewoon ook meer in opmars doordat met name het internet een steeds grotere plek inneemt. Beginnende onderzoekers maken soms de fout om een methode te kiezen die het best past bij wat ze zelf fijn vinden. Dat is echter lang niet altijd de beste methode

https://www.reveall.co/guides/ethnographic-research