Alles over outplacement

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeelslid niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en personeelslid niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het bedrijf failliet gaat en dat de personeelslid of meerdere weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je op zijn minst 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde ouderdom bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bedraagt van een voltijdse werknemer Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde bedrijf. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de bedrijf, de instelling,…

Wat is Anciënniteit 

Stel dat u overstapt naar een kersverse werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al meerdere jaren voor idem bedrijf werkt. Een nieuw bedrijf, kersverse energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit vervolgens? Bent u in staat dit mee te nemen naar een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel legio jaren hard voor gewerkt.

Wat is outplacement door Ucare?

Door middel van outplacement wordt een werknemer richting een nieuwe baan begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaargang geleden uitgewerkt in Amerika En daarna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Intussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt hierna kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het dienstbeëindiging, Het bespieden van willen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Collectief ontslag

10 werknemers van een organisatie die meer dan 20 werknemers heeft en minder dan 100 werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

30 werknemers van een bedrijf waar dat kalenderjaar minstens 300 werknemers zijn tewerkgesteld

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als meerdere werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

Het traject

Het procesverloop van outplacement in 3 simpele stappen uitgelegd:

Je bent net ontslagen door uw personeel en dat kan zwaar vallen voor een medewerker. Daarom moet je daarnaast als eerste het ontslag verwerk en overzicht beuren. Daarnaast wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit ogenblik en wordt uw toestand op dit moment duidelijk opgesteld .

Alle wensen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het vakgebied waar je werkzaam wilt zijn. Dit kan een andere specialisatie zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je exact weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie procedure en kun je aan de slag bij je kersverse job. Tezamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek naar je kersverse beroep gaat.

 

Kersverse eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.